Kontakt

Verksamhetsansvarig och föreståndare:
Johannes Johansson Tingström
Tel. 0708-10 66 57 E-post: johannes@daglia.se

Öppettider och tillgänglighet:
Daglia är öppet alla helgfria vardagar mellan 8.00-16.00, lokalen är belägen på Stubbengatan 2 på väster i Örebro. Lokalen är handikappanpassad, har tillgång till matrum/vilorum och ligger i markplan.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål?

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter eller klagomål! Med synpunkter och klagomål avses alla synpunkter, förslag till förändringar eller förbättringar samt klagomål som framförs av deltagare, anställda, anhöriga eller andra som till exempel samverkanspartners eller myndigheter. Inkomna synpunkter och klagomål hanteras utifrån vår rutin och åtgärder vidtas för att förbättra och kvalitetssäkra verksamheten.

Synpunkter och klagomål kan framföras på olika sätt, bland annat genom att:

  • Tala med personal på verksamheten,
  • Framföra synpunkter eller klagomål via telefon, mail eller sms,
  • Framföra synpunkter eller klagomål via brev,
  • Lämna in synpunkter eller klagomål via vår synpunktsbrevlåda som finns på Daglia,
  • Lämna synpunkter och klagomål direkt till Örebro kommun via hemsidan eller lämna muntligt till Örebro kommuns Servicecenter 019 21 10 00.

Följande frågor ska inte hanteras som synpunkter eller klagomål utan enligt särskild rutin:

  • Missförhållande eller risk för missförhållande
  • Avvikelser
  • Tillbud
Skicka gärna ett mail med dina synpunkter eller klagomål till: synpunkter@daglia.se

Kontakta oss