Personal

Vi som jobbar på Daglia

Föreståndare Johannes Johansson Tingström
Samordnare och stödpedagog Karin ”Kakan” Pihlström:
Handledare Sarah Toresson
Handledare Morgan Lindblom
Handledare Michelle Jones
Handledare Isabell Löfgren
Resurshandledare Kristina Lindberg
Vikarie Andreas Gyllander
Vikarie Maria Engvall
Vikarie Maud Ekstrand
Vikarie Owe Pettersson