Personal

Vi som jobbar på Daglia

Föreståndare Johannes Johansson Tingström
Samordnare och stödpedagog Karin ”Kakan” Pihlström:
Handledare Morgan Lindblom
Köks-handledare Michelle Jones
Handledare Isabell Löfgren
Handledare Sofia Gustafson
Handledare Sarah Toresson
Resurshandledare Caroline Jakobsson
Vikarie Elias Pihlström
Vikarie Maud Ekstrand
Vikarie Therese Granander
Vikarie Owe Pettersson